മാമാങ്കം – ചാവേറുകളുടെ ചരിത്രം

160 128

മരണം വരിക്കാന്‍ വ്രതമെടുത്ത് വിരസ്വര്‍ഗ്ഗം തേടി പോരാടി മരിച്ച ഒരു യുവതലമുറ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.

4 in stock

Author: ഡോ വി വി ഹരിദാസ്

മരണം വരിക്കാന്‍ വ്രതമെടുത്ത് വിരസ്വര്‍ഗ്ഗം തേടി പോരാടി മരിച്ച ഒരു യുവതലമുറ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789353900724

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാമാങ്കം – ചാവേറുകളുടെ ചരിത്രം”

Vendor Information