മഞ്ഞിലെ പക്ഷി

130 104
Kairali Books

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി. കാലാന്തരത്തിൽ വിസ്മൃതമാകുന്ന ജീവിതഭാഷകളുടെ കലങ്ങിയ വ്യാകരണങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്ന 15 മനസിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: മാനസി

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി. കാലാന്തരത്തിൽ വിസ്മൃതമാകുന്ന ജീവിതഭാഷകളുടെ കലങ്ങിയ വ്യാകരണങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്ന 15 മനസിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഭ്രമണപഥത്തിലെ പങ്കുവെക്കാനാവാത്ത യാത്രയടയാളങ്ങൾ ഈ കഥകൾ പകർത്തുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരായുധമായി പെൺസത്തയെ വായിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇമേജറികളുടെ സൗമ്യമായ നടുക്കങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്നു ഇതിലെ കഥയോരോന്നും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഞ്ഞിലെ പക്ഷി”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!