മണ്ണും മനുഷ്യനും

60 48

മണ്ണിനടിയിലുള്ളത് ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു മായാലോകമാണ്. അവിടെ അനേകം സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട്. അവര്‍ ഇര തേടുകയും ഇലകള്‍ വിശാലമായ പാടങ്ങളാക്കി കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മണ്‍തരികള്‍ക്കിടയില്‍ സൂപ്പര്‍ഹൈവേകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മിമിക്രി വീരന്മാര്‍ അവരുടെ കലാപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു….

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

മണ്ണിനടിയിലുള്ളത് ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു മായാലോകമാണ്. അവിടെ അനേകം സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട്. അവര്‍ ഇര തേടുകയും ഇലകള്‍ വിശാലമായ പാടങ്ങളാക്കി കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മണ്‍തരികള്‍ക്കിടയില്‍ സൂപ്പര്‍ഹൈവേകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മിമിക്രി വീരന്മാര്‍ അവരുടെ കലാപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു…തിന്നും തിന്നപ്പെട്ടും മത്സരിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജീവികളുടെ മായികലോകമാണ് മണ്ണ്. ആ മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നതും, അതിന് രൂപമാറ്റമുണ്ടാകുന്നതുമൊക്കെ രസകരമായി കുട്ടികളുടെ ഭാഷയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതിയാണ് മണ്ണും മനുഷ്യനും. ഒപ്പം മണ്ണിലൂടെ ശാസ്ത്രബോധം പകരുന്ന രസകരമായ ആക്ടിവിറ്റികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രൊഫ. എസ്.ശിവദാസാണ്. മണ്ണിനെയും മണ്ണില്‍ വിരിയുന്ന പൂക്കളെയും പുഴുക്കളെയും വരെ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മണ്ണും മനുഷ്യനും. പ്രിയപ്പെട്ട ശിവദാസ് മാമന്‍ കുട്ടികളോട് കഥ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ അവതരണം. നിസ്സരമായി നാം കരുതുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും അതിബൃഹത്തായ ചരിത്രം ലളിതമായി പറയുന്ന പുസ്തകം കുട്ടികള്‍ അറിയാതെതന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മഹത്തായ അറിവുകളുടെ ലോകം തുറന്നിടുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മണ്ണും മനുഷ്യനും”

Vendor Information