മനുഷ്യന്റെ പരിണാമചരിത്രം

60 48

പരിണാമപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം ആള്‍ക്കുരങ്ങില്‍നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് അധ്വാനവും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യപരിണാമവും ശിലായുഗങ്ങള്‍ ഒരവലോകനം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക-സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക്.

10 in stock

Author: ആര്‍ സുരേഷ്‌കുമാര്‍

പരിണാമപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം ആള്‍ക്കുരങ്ങില്‍നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് അധ്വാനവും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യപരിണാമവും ശിലായുഗങ്ങള്‍
ഒരവലോകനം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക-സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ആര്‍ സുരേഷ്‌കുമാര്‍

പ്രസാധകർ

ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യന്റെ പരിണാമചരിത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!