ചരിത്രത്തെ അതിന്റെ ആഖ്യാനചാരുത ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ മുത്തച്ഛൻ കുട്ടികളോടെന്നപോലെ പകർന്നു നല്കുകയാണ് വാൻ ലൂണ്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ. ലോകം ഇരു കയ്യൂം നീട്ടി സ്വീകരിച്ച വിഖ്യാത കൃതി story of mankind ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എഴുത്തുകാരന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യരാശിയുടെ കഥ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!