മറുപാതി

60 48

മറുപാതിയിലുള്ള അന്വേഷണവും തിരിച്ചറിയലും കൊണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമാകുന്ന ജീവിതം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ

മറുപാതിയിലുള്ള അന്വേഷണവും തിരിച്ചറിയലും കൊണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമാകുന്ന ജീവിതം. സ്ത്രീത്വത്തെ പുനര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും അറിയുവാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമം. ശരീരഭാഷയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒന്നാകലിന്റെ അന്വേഷണ നിര്‍ഭരമായ അലയല്‍. നോവലനുഭവത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മറുപാതി”

Vendor Information