മതിലകം രേഖകള്‍

530 424

225 സംഭവ കഥകളാല്‍ സമ്പന്നമായ ഈ ഗ്രന്ഥം തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികക്കള്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥം നൂറു ശതമാനവും ആധികാരികമാണ്.

8 in stock

Author: എസ്. ഉമാ മഹേശ്വരി

225 സംഭവ കഥകളാല്‍ സമ്പന്നമായ ഈ ഗ്രന്ഥം തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ചരിത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികക്കള്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥം നൂറു ശതമാനവും ആധികാരികമാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9780000114365

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതിലകം രേഖകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!