മയിലുകള്‍ സവാരിക്കിറങ്ങിയ ചെരിവിലൂടെ

90 72

സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച വി.മുസഫര്‍ അഹമ്മദിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം. ഇലത്തണുപ്പും മൃഗച്ചൂരും കൊണ്ട് യാത്രികനെ എക്കാലവും പിന്തുടരുന്ന അനന്തതയുടെ ഏകശ്രുതിയില്‍ നിഗൂഢസംഗീതമാകുന്ന മരുഭൂമിയും ഓര്‍മയില്‍ ചാപ്പകുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളും പിന്നിടുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഓര്‍മപുസ്തകം

Out stock

Out of stock

Author: വി.മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്

സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച വി.മുസഫര്‍ അഹമ്മദിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം. ഇലത്തണുപ്പും മൃഗച്ചൂരും കൊണ്ട് യാത്രികനെ എക്കാലവും പിന്തുടരുന്ന അനന്തതയുടെ ഏകശ്രുതിയില്‍ നിഗൂഢസംഗീതമാകുന്ന മരുഭൂമിയും ഓര്‍മയില്‍ ചാപ്പകുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളും പിന്നിടുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഓര്‍മപുസ്തകം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മയിലുകള്‍ സവാരിക്കിറങ്ങിയ ചെരിവിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!