മെനുസ്‌മൃതി

100 80

ഹൃദയത്തില്‍ പച്ചകുത്തിയ വിഭവങ്ങളുടെ, സ്വാദുകളുടെ, വിശപ്പാറ്റലിന്റെ, കഴിക്കലിന്റെ നീറുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍.

9 in stock

Author: വിനു ജോസഫ്

ഹൃദയത്തില്‍ പച്ചകുത്തിയ വിഭവങ്ങളുടെ, സ്വാദുകളുടെ, വിശപ്പാറ്റലിന്റെ, കഴിക്കലിന്റെ നീറുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍. അതു പങ്കിടുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ എഴുത്തുകാര്‍. വാക്കുകള്‍കൊണ്ട്, അക്ഷരസദ്യയൊരുക്കുന്നവരുടെ രുചിയനുഭങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള യാത്ര, ഒപ്പം പാചകക്കുറിപ്പുകളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മെനുസ്‌മൃതി”

Vendor Information