മിസ്‌ട്രസ്

195 156

കേരളത്തിന്റെ മുഖത്തെഴുത്തായ കഥകളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെഴുതപ്പെട്ട ഉജ്വലമായ നോവല്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അനിത നായർ

കേരളത്തിന്റെ മുഖത്തെഴുത്തായ കഥകളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെഴുതപ്പെട്ട ഉജ്വലമായ നോവല്‍. ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകളിലേക്ക് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയും, മുഖംമൂടികള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിതാന്വേഷണങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നവരുടെയും ഓര്‍മ്മകള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്ന വായനാനുഭവം. ലേഡീസ് കൂപ്പെ, ബെറ്റര്‍മാന്‍ തുടങ്ങിയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകളുടെ രചയിതാവായ അനിതാനായരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മിസ്‌ട്രസ്”

Vendor Information