മുക്തി

670 536
Poorna Eram

മുക്തിയുടെ കഥ മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രോണപര്‍വ്വത്തിലാരംഭിച്ച് ശാന്തിപര്‍വ്വം വരെയുള്ളതാണ്. കഥ മിക്കവാറും യുദ്ധഭൂമിയിലാണു നടക്കുന്നത്. മഹത്തായ ആയുധങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിനൊപ്പം പലരുടെയും മനസ്സില്‍ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഇതില്‍ നമുക്കുകാണാം. താന്‍ കുന്തിയുടെ പുത്രനാണെന്ന് കര്‍ണ്ണന്‍ നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അയാള്‍ പാണ്ഡവരുടെ മിത്രമാകുമായിരുന്നോ? ബലരാമന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും അവസാനനിമിഷം വരെ ദുര്യോധനനെ രക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല പാണ്ഡവരുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും കര്‍ണ്ണനെയുമെല്ലാം അര്‍ജ്ജുനന്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെങ്ങനെ? ആയുധമേന്താത്ത കൃഷ്ണന്‍ ധര്‍മ്മത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതെങ്ങനെ? എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവും ഈ നോവലില്‍ നമുക്കു കാണാം.

6 in stock

Author: ഡോ. നരേന്ദ്രകോഹ്‌ലി

മുക്തിയുടെ കഥ മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രോണപര്‍വ്വത്തിലാരംഭിച്ച് ശാന്തിപര്‍വ്വം വരെയുള്ളതാണ്. കഥ മിക്കവാറും യുദ്ധഭൂമിയിലാണു നടക്കുന്നത്. മഹത്തായ ആയുധങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിനൊപ്പം പലരുടെയും മനസ്സില്‍ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഇതില്‍ നമുക്കുകാണാം. താന്‍ കുന്തിയുടെ പുത്രനാണെന്ന് കര്‍ണ്ണന്‍ നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അയാള്‍ പാണ്ഡവരുടെ മിത്രമാകുമായിരുന്നോ? ബലരാമന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും അവസാനനിമിഷം വരെ ദുര്യോധനനെ രക്ഷിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല പാണ്ഡവരുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും കര്‍ണ്ണനെയുമെല്ലാം അര്‍ജ്ജുനന്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെങ്ങനെ? ആയുധമേന്താത്ത കൃഷ്ണന്‍ ധര്‍മ്മത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതെങ്ങനെ? എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവും ഈ നോവലില്‍ നമുക്കു കാണാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുക്തി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!