മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് – പണം കായ്‌ക്കുന്ന മരം

100 80
Manorama Books

ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യതയുള്ള നിക്ഷേപമാർഗമാണ് മ്യുച്വൽ ഫണ്ട്. നഷ്ടസാധ്യത താരതമ്യേന കുറവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നത് മ്യുച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

4 in stock

Author: വാസുദേവ ഭട്ടതിരി

ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യതയുള്ള നിക്ഷേപമാർഗമാണ് മ്യുച്വൽ ഫണ്ട്. നഷ്ടസാധ്യത താരതമ്യേന കുറവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നത് മ്യുച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ഫണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനം…വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾ. ഏതു തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം. എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ വേണം…സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനുകൾ എന്തെല്ലാം? തുടക്കക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലളിതവും വിശദവുമായി തയാറാക്കിയ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് – പണം കായ്‌ക്കുന്ന മരം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!