നടപ്പാതകള്‍

55 44
Poorna Eram

ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത കുറേ നിമിഷങ്ങള്‍ മധുരമായി പറയുന്ന ഈ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ അസുലഭമായ ഒരനുഭൂതിയാണ് വായനക്കാര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. താന്‍ കണ്ട മുഖങ്ങള്‍, സംഭവങ്ങള്‍, അനുഭവങ്ങള്‍…അടുക്കിവെച്ച് പറയുന്ന ഈ കൃതി അതിന്റെ രചനാരീതികൊണ്ട് അതീവഹൃദ്യമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

4 in stock

Author: പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള

ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത കുറേ നിമിഷങ്ങള്‍ മധുരമായി പറയുന്ന ഈ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ അസുലഭമായ ഒരനുഭൂതിയാണ് വായനക്കാര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. താന്‍ കണ്ട മുഖങ്ങള്‍, സംഭവങ്ങള്‍, അനുഭവങ്ങള്‍…അടുക്കിവെച്ച് പറയുന്ന ഈ കൃതി അതിന്റെ രചനാരീതികൊണ്ട് അതീവഹൃദ്യമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നടപ്പാതകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!