നദി പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു

180 144
Pendulum books

ഏതൊരാളും പ്രചോദനം പകരുന്ന രചന. പരിമിതികളോട് പൊരുതി ജീവിതത്തെ വെളിച്ച സമാനമാക്കിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ. കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു ലോകം വരച്ചിടുകയാണ്.

5 in stock

Author: നുസ്‌റത്ത് വഴിക്കടവ്

ഏതൊരാളും പ്രചോദനം പകരുന്ന രചന. പരിമിതികളോട് പൊരുതി ജീവിതത്തെ വെളിച്ച സമാനമാക്കിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ. കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു ലോകം വരച്ചിടുകയാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നദി പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു”

Vendor Information

  • Store Name: Pendulum books
  • Vendor: Pendulum books
  • Address:
  • No ratings found yet!