നദികൾ:മഹാസംസ്‌കൃതിയുടെ തീരഭൂമികളിലൂടെ

300 240

സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ പുസ്തകം നദികളോട്
സംവദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മഭാഷണമാണ്. ആ
ആത്മഭാഷണത്തില്‍ ധാരാളം വസ്തുതകളുണ്ട്,
പുരാണേതിഹാസങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്,
നാഗരികതകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്, സാഹിത്യ-ശില്പ-
നൃത്തകലകള്‍ വിരിഞ്ഞാടിയ ഭൂതകാലസ്മൃതികളുണ്ട്, ഉര്‍വ്വരതയുടെ ഹരിതകേളിയുണ്ട്, ആധുനികതയുടെ
ആശങ്കകളുണ്ട്, സര്‍വ്വോപരി നദികളുടെ ജൈവ
വ്യക്തിത്വത്തെ അറിയാനുള്ള അന്വേഷണകൗതുകമുണ്ട്.
ഓരോ നദിയെക്കുറിച്ചെഴുതുമ്പോഴും ആ നദി എങ്ങനെ മറ്റു നദികളില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നിര്‍ബ്ബന്ധം,
ഒരേ പ്രമേയത്തെ അധികരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ
പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം
പാരായണക്ഷമമാക്കുന്നു. വൈജ്ഞാനികതയുടെയും
വൈകാരികതയുടെയും ഊടുംപാവുംകൊണ്ട്
നെയ്‌തെടുത്ത കംബളമാണ് ഈ കൃതി.

10 in stock

Author: പി എ രാമചന്ദ്രൻ

സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ പുസ്തകം നദികളോട്
സംവദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മഭാഷണമാണ്. ആ
ആത്മഭാഷണത്തില്‍ ധാരാളം വസ്തുതകളുണ്ട്,
പുരാണേതിഹാസങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്,
നാഗരികതകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്, സാഹിത്യ-ശില്പ-
നൃത്തകലകള്‍ വിരിഞ്ഞാടിയ ഭൂതകാലസ്മൃതികളുണ്ട്, ഉര്‍വ്വരതയുടെ ഹരിതകേളിയുണ്ട്, ആധുനികതയുടെ
ആശങ്കകളുണ്ട്, സര്‍വ്വോപരി നദികളുടെ ജൈവ
വ്യക്തിത്വത്തെ അറിയാനുള്ള അന്വേഷണകൗതുകമുണ്ട്.
ഓരോ നദിയെക്കുറിച്ചെഴുതുമ്പോഴും ആ നദി എങ്ങനെ മറ്റു നദികളില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നിര്‍ബ്ബന്ധം,
ഒരേ പ്രമേയത്തെ അധികരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ
പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം
പാരായണക്ഷമമാക്കുന്നു. വൈജ്ഞാനികതയുടെയും
വൈകാരികതയുടെയും ഊടുംപാവുംകൊണ്ട്
നെയ്‌തെടുത്ത കംബളമാണ് ഈ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നദികൾ:മഹാസംസ്‌കൃതിയുടെ തീരഭൂമികളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!