നല്ല മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം

120 96

ശീതസമരത്തിന്റെ അന്ത്യം മുതല്‍ വര്‍ത്തമാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യലോകം ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നവിചാരം. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തെ ആധുനിക സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളിലൂടെ പുനര്‍വായിക്കുകയാണ് മഹമൂദ് മംദാനി.

Out stock

Out of stock

Author: മഹമൂദ് മംദാനി

ശീതസമരത്തിന്റെ അന്ത്യം മുതല്‍ വര്‍ത്തമാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യലോകം ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നവിചാരം. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തെ ആധുനിക സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളിലൂടെ പുനര്‍വായിക്കുകയാണ് മഹമൂദ് മംദാനി.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മഹമൂദ് മംദാനി

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നല്ല മുസ്ലിം ചീത്ത മുസ്ലിം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews