നല്ല പാഠങ്ങൾ

100 80

പ്രൊഫ. ടി.ജെ. ജോസഫ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്‍ കോളേജ് വാല്യു എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്ററായിരിക്കേ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ വിജയപാഠങ്ങള്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ചജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളും സാമൂഹികാവബോധവും പകരുന്ന നല്ല പാഠങ്ങളുടെ സമാഹാരം……

10 in stock

Author: പ്രൊഫ.ടി.ജെ. ജോസഫ്‌

പ്രൊഫ. ടി.ജെ. ജോസഫ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാന്‍ കോളേജ് വാല്യു എഡ്യുക്കേഷന്‍ സെല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്ററായിരിക്കേ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ വിജയപാഠങ്ങള്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ചജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളും സാമൂഹികാവബോധവും പകരുന്ന നല്ല പാഠങ്ങളുടെ സമാഹാരം. വളരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിവുകളാണിവയെല്ലാം. കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ദീര്‍ഘകാലം മൂല്യബോധന ക്ലാസുകള്‍ നടത്തിയ അനുഭവങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ടി. ജെ. ജോസഫ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നല്ല പാഠങ്ങൾ”

Vendor Information