നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ

80 64

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സത്യജിത് റായിയുടെ കലാ-ജീവിതചിന്തകള്‍ ഛൗൃ എശഹാ െഠവലശൃ എശഹാ െഎന്ന റായ്കൃതിയുടെ വിവര്‍ത്തനം.

7 in stock

Author: സത്യജിത് റായ്‌

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സത്യജിത് റായിയുടെ കലാ-ജീവിതചിന്തകള്‍ ഛൗൃ എശഹാ െഠവലശൃ എശഹാ െഎന്ന റായ്കൃതിയുടെ വിവര്‍ത്തനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!