നന്ദി…ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം

100 80
Insight Publica

2015 – 16 ലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡിനു അർഹമായ കൃതി.

6 in stock

Author: രാസിത്ത് അശോകൻ

2015 – 16 ലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡിനു അർഹമായ കൃതി. ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ മനക്കരുത്തും മനോഭാവവും കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്ന രാസിത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആ തിരിച്ചുവരവ് അതിമനോഹരമായ ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പകർത്തപെട്ടിരിക്കുന്നു. രോഗം രാസിത്തിനെ തളർത്തിയതല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരനായി വളർത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നന്ദി…ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!