നർഗീസ് ജീവിതവും കാലവും

300 240

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയങ്കരിയായ അഭിനയ പ്രതിഭയുടെ ജീവചരിത്രം. അഭിനേത്രി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായവും സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായിതീർന്ന നർഗീസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും സംഘര്ഷങ്ങളും നിര്ണായകനിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം കടന്നുവരുന്ന ഈ പുസ്തകം ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ സുവർണ്ണകാലമായ 1950 കളുടെ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാകുന്നു

9 in stock

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയങ്കരിയായ അഭിനയ പ്രതിഭയുടെ ജീവചരിത്രം. അഭിനേത്രി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായവും സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായിതീർന്ന നർഗീസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും സംഘര്ഷങ്ങളും നിര്ണായകനിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം കടന്നുവരുന്ന ഈ പുസ്തകം ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ സുവർണ്ണകാലമായ 1950 കളുടെ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാകുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നർഗീസ് ജീവിതവും കാലവും”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!