നരിച്ചീറുകള്‍ പറക്കുമ്പോള്‍

90 72

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യകാല കഥാസമാഹാരങ്ങളിലൊന്ന് ഭീതിയും ഭയവും ആദിമതിവ്രതയോടെ വിരചിതമാകുന്ന ഈ കഥകളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആവിഷ്‌കരണ സമഗ്രതയുടെ രസായനവിദ്യ തിരിച്ചറിയാനാകും.

Out stock

Out of stock

Author: ഇമാം വലപ്പാട്

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യകാല കഥാസമാഹാരങ്ങളിലൊന്ന് ഭീതിയും ഭയവും ആദിമതിവ്രതയോടെ വിരചിതമാകുന്ന ഈ കഥകളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആവിഷ്‌കരണ സമഗ്രതയുടെ രസായനവിദ്യ തിരിച്ചറിയാനാകും. പുനഃസമാഗമം, അല്ലാവുദ്ദീന്റെ കഥ. സ്‌നേഹിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ എന്ന വികാരം, പട്ടങ്ങള്‍, വിരുന്നുകാരന്‍, മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു സായാഹ്നം, ഗ്യാന്‍ചന്ദ്, കാളവണ്ടികള്‍, സുന്ദരിയായ മകള്‍, നരിച്ചീറുകള്‍ പറക്കുമ്പോള്‍ എന്നീ പതിനൊന്ന് കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മാധവിക്കുട്ടി

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നരിച്ചീറുകള്‍ പറക്കുമ്പോള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews