നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരിയും മറ്റ് കഥകളും

175 140

മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തെ സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളാല്‍ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇടമുള്ള മറ്റൊരു ലോകമാക്കിമാറ്റിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍.

5 in stock

Author: മാധവിക്കുട്ടി

മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തെ സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളാല്‍ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇടമുള്ള മറ്റൊരു ലോകമാക്കിമാറ്റിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരിയും മറ്റ് കഥകളും”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!