നീതിയുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ

390 312

പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ കാലത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൈഷണിക ജാഗ്രതയായ സുനിൽ പി. ഇളയിടത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

9 in stock

Author: സുനില്‍ പി ഇളയിടം

പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ കാലത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൈഷണിക ജാഗ്രതയായ സുനിൽ പി. ഇളയിടത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരം. മഹാത്മാഗാന്ധി, ശ്രീനാരായണഗുരു, അംബേദ്കർ എന്നിവരുടെ ചിന്തകളെയും ദർശനങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം
വിവേകാനന്ദന്റെ മതദർശനവും മതവിമർശനവും ഗുരു: ആധുനികതയും ദൈവഭാവനയും വി.ടി.: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വിധ്വംസകവീര്യം പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള: മാർക്സിസവും വൈജ്ഞാനികതയും അംബേദ്കറുടെ ജനാധിപത്യദർശനം അസമത്വത്തിന്റെ ആഗോളീകരണം ഭരണഘടനാ പരമായ ധാർമികത രാമായണത്തിന്റെ ബഹുസ്വരജീവിതം
ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും രഭാഷണത്തിന്റെ ചരിത്രജീവിതം കലയിലെ നവലോക നിർമിതി ആരുടെതാണീ ഗാനങ്ങൾ? ജാതിയുടെ രാഷ്ടഭരണം തുടങ്ങി മുപ്പത് ലേഖനങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നീതിയുടെ പാർപ്പിടങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!