നേർപാതി

220 176

ചിത്രകാരനായ തന്‍റെ കാമുകനെ തേടിയിറങ്ങുന്ന ലോറ ചെന്നെത്തുന്നത് നിഗൂഢതകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അവിടെ മരണപ്പെട്ട കണ്ണയ്യന്‍, കാദംബരി എന്നിവരുടെ പ്രണയകഥ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ലോറയുടെ കാമുകന്‍റെ കൊലപാതകത്തിലാണ്. കാവും പാടവും അന്പലവും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിഗൂഢമായ പ്രണയകഥ.

3 in stock

Author: സുധ തെക്കേമഠം

ചിത്രകാരനായ തന്‍റെ കാമുകനെ തേടിയിറങ്ങുന്ന ലോറ ചെന്നെത്തുന്നത് നിഗൂഢതകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അവിടെ മരണപ്പെട്ട കണ്ണയ്യന്‍, കാദംബരി എന്നിവരുടെ പ്രണയകഥ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ലോറയുടെ കാമുകന്‍റെ കൊലപാതകത്തിലാണ്. കാവും പാടവും അന്പലവും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിഗൂഢമായ പ്രണയകഥ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354824395

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നേർപാതി”

Your email address will not be published.

Vendor Information