നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ

60 48

യാഥാസ്ഥിതികരുടെ എതിർപ്പുകളെയും ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് പൊരുതിമുന്നേറിയ ഒരു കലാകാരിയുടെ അനുഭവ കഥ.

2 in stock

Author: രാജേഷ് കെ എരുമേലി, രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നാടക ചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീസാന്നിദ്ധ്യമാണ് നിലമ്പൂർ ആയിഷ. യാഥാസ്ഥിതികരുടെ എതിർപ്പുകളെയും ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് പൊരുതിമുന്നേറിയ ഒരു കലാകാരിയുടെ അനുഭവ കഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!