ഞാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും

330 264
Olive Books

സിനിമയിലെ 100 പ്രശസ്തരെ കുറിച് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ 82 പേരെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.18 പേരുടെ പരാമർശം മാത്രമേയുള്ളു.ഇതിൽ 31 പേർ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതോ നിർമ്മാണ പങ്കാളിയായതോ,വിതരണം ചെയ്തതോ ആയ സിനിമകളിലൂടെ അരങ്ങേറുകയോ,ആദ്യമായി മുഴുനീള കഥാപാത്രം ചെയ്തവരാണ് .

9 in stock

Author: ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി

സിനിമയിലെ 100 പ്രശസ്തരെ കുറിച് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ 82 പേരെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.18 പേരുടെ പരാമർശം മാത്രമേയുള്ളു.ഇതിൽ 31 പേർ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതോ നിർമ്മാണ പങ്കാളിയായതോ,വിതരണം ചെയ്തതോ ആയ സിനിമകളിലൂടെ അരങ്ങേറുകയോ,ആദ്യമായി മുഴുനീള കഥാപാത്രം ചെയ്തവരാണ് .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഞാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!