നൂറ് ഗണിതഗാനങ്ങള്‍

65 52

പ്രീ പ്രൈമറി-പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറ് ഗണിതഗാനങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

ഗണിതപഠനം മധുരതരമാക്കിത്തീര്‍ക്കാനും ഇളം മനസ്സുകളില്‍ സംഖ്യാബോധം ഉറപ്പിക്കാനും ഈ പാട്ടുകള്‍ക്ക് കഴിയും. കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കും മുത്തശ്ശിമാര്‍ക്കും ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഏതാനും പാട്ടുകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നൂറ് ഗണിതഗാനങ്ങള്‍”

Vendor Information