ഒളിത്താവളത്തിലെ കുറിപ്പുകൾ

90 72

റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും വൈരുധ്യങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചകൾ തെളിയുന്ന ക്ലാസിക് രചന.

4 in stock

Author: ദസ്തയെവ്സ്കി

റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും വൈരുധ്യങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചകൾ തെളിയുന്ന ക്ലാസിക് രചന.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

പി ശരത്ചന്ദ്രൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒളിത്താവളത്തിലെ കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!