ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ

60 48

നാസി തടങ്കല്‍ പാളയത്തിലെ ക്രൂരതകള്‍ തന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ജൂതപ്പെണ്‍കൊടി ആന്‍ ഫ്രാങ്കിന്റെ രചനകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ആൻ ഫ്രാങ്ക്

നാസി തടങ്കല്‍ പാളയത്തിലെ ക്രൂരതകള്‍ തന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ജൂതപ്പെണ്‍കൊടി ആന്‍ ഫ്രാങ്കിന്റെ രചനകള്‍. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമായി നോക്കിക്കണ്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന കുറിപ്പുകള്‍. മികച്ച വായനാനുഭവം പകരുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ”

Vendor Information