ഒന്നിനി ശ്രുതിതാഴ്‌ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ

1,400 1,120

നമ്മുടെ പ്രണയവും വിരഹവും മോഹവും ദുഃഖവും ഗൃഹാതുരത്വവും ബാല്യകുതൂഹങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കുറേ പാട്ടുകളുമായിട്ടല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്.. ? അവയെഴുതിയത് ആരെന്ന് അന്വഷിക്കുമ്പോള്‍ നാം വിസ്മയചിത്തരാകുന്നു. എല്ലാം ഒഎന്‍വിയുടെ ഗാനങ്ങള്‍…!

Out stock

Out of stock

Author: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

നമ്മുടെ പ്രണയവും വിരഹവും മോഹവും ദുഃഖവും ഗൃഹാതുരത്വവും ബാല്യകുതൂഹങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കുറേ പാട്ടുകളുമായിട്ടല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്.. ? അവയെഴുതിയത് ആരെന്ന് അന്വഷിക്കുമ്പോള്‍ നാം വിസ്മയചിത്തരാകുന്നു. എല്ലാം ഒഎന്‍വിയുടെ ഗാനങ്ങള്‍…!

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒന്നിനി ശ്രുതിതാഴ്‌ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews