ഓർമ്മകളുടെ തുരുത്തിൽ നിന്ന്

580 464

എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന പണിക്കരുടെ ഓർമ്മളുടെ തുരുത്തിലേക്ക് വായനക്കാർക്ക് സ്വാഗതം.

8 in stock

Author: ജി.എന്‍.പണിക്കര്‍

എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന പണിക്കരുടെ ഓർമ്മളുടെ തുരുത്തിലേക്ക് വായനക്കാർക്ക് സ്വാഗതം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമ്മകളുടെ തുരുത്തിൽ നിന്ന്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!