ഓർമ്മപ്പുഴയിൽനിന്ന് ചില ആളോളങ്ങൾ

210 168
Poorna Eram

വിശിഷ്ടവക്തികളുടെ സവിശേഷമായ രേഖാചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചിടുന്നതിനൊപ്പം ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം നടത്തുകയാണ്‌ശ്രീ. പി.ടി. നരേന്ദ്രമേനോന്‍ ഈ കൃതിയില്‍. വ്യക്തിപരമായ ആ സമാന്തരസഞ്ചാരമാണ്‌ ഈ പുസ്‌തകത്തെ അനന്യവും അസാധാരണവുമാക്കുന്നത്‌… ഈ പുസ്‌തകം മലയാളത്തെ കൂടുതല്‍ അനുഭൂതിധന്യമാക്കുന്നു.

3 in stock

Author: പി.ടി. നരേന്ദ്രമേനോൻ

വിശിഷ്ടവക്തികളുടെ സവിശേഷമായ രേഖാചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചിടുന്നതിനൊപ്പം ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം നടത്തുകയാണ്‌ശ്രീ. പി.ടി. നരേന്ദ്രമേനോന്‍ ഈ കൃതിയില്‍. വ്യക്തിപരമായ ആ സമാന്തരസഞ്ചാരമാണ്‌ ഈ പുസ്‌തകത്തെ അനന്യവും അസാധാരണവുമാക്കുന്നത്‌… ഈ പുസ്‌തകം മലയാളത്തെ കൂടുതല്‍ അനുഭൂതിധന്യമാക്കുന്നു. ഒരേ സമയം ചരിത്രവും ജീവിതഗാഥയും അമൂര്‍ത്തമായ ഒരാത്മകഥയുമാണ്‌ ഈ വിശിഷ്ടരചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമ്മപ്പുഴയിൽനിന്ന് ചില ആളോളങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!