ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

250 200
Kairali Books

നാസി കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതിയ ഓർമക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.  ഫാസിസത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലത്തെക്കുറിച്ച് നേർക്കാഴ്ചയാവുന്ന പുസ്തകം.

5 in stock

Author: ആൻ ഫ്രാങ്ക്

നാസി കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതിയ ഓർമക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.  ഫാസിസത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലത്തെക്കുറിച്ച് നേർക്കാഴ്ചയാവുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!