ഒരുപിടി മണൽ

70 56

ജാപ്പനീസ് ഭാഷയില്‍നിന്ന് നേരിട്ടു വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത ആദ്യ ഹൈക്കുകവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: രാകേഷ് നാഥ്

ജാപ്പനീസ് ഭാഷയില്‍നിന്ന് നേരിട്ടു വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത ആദ്യ ഹൈക്കുകവിതകളുടെ സമാഹാരം. വെറും ഇരുപത്തിയാറുവയസ്സുവരെ മാത്രം ജീവിച്ച ഇഷികാവ താകുബോകു ജപ്പാന്‍ സാഹിത്യലോകത്തില്‍ സമുന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കവിയാണ്. ലോകത്തെയും മനോലോകത്തെയും ഒരു കടുകുമണിക്കുള്ളിലൊതുക്കുന്ന കാവ്യവിസ്മയത്തിന്റെ അനുപമമായ പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരുപിടി മണൽ”

Vendor Information