ഔസേപ്പിന്റെ മക്കള്‍

195 156
Poorna Eram

നാല്പതു വര്‍ഷമായി തലമുറയില്‍നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് മീന്‍ വിറ്റുകഴിഞ്ഞ ഔസേപ്പു മാപ്പിള. തോടിന്റെ വക്കത്തുള്ള വീട്ടുകാരികള്‍ അയാളുടെ വരവിനുവേണ്ടി എന്നും കാത്തുനിന്നു. ഒരിക്കല്‍ ആ പതിവുതെറ്റി. അതോടെ ഔസേപ്പിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും തളര്‍ന്നു. പിന്നെ, ഔസേപ്പിന്റെ മക്കള്‍…

4 in stock

Author: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

നാല്പതു വര്‍ഷമായി തലമുറയില്‍നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് മീന്‍ വിറ്റുകഴിഞ്ഞ ഔസേപ്പു മാപ്പിള. തോടിന്റെ വക്കത്തുള്ള വീട്ടുകാരികള്‍ അയാളുടെ വരവിനുവേണ്ടി എന്നും കാത്തുനിന്നു. ഒരിക്കല്‍ ആ പതിവുതെറ്റി. അതോടെ ഔസേപ്പിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും തളര്‍ന്നു. പിന്നെ, ഔസേപ്പിന്റെ മക്കള്‍…

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഔസേപ്പിന്റെ മക്കള്‍”

Vendor Information