ഒ വി വിജയൻ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം

90 72
Saikatham Books

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വിജയന്റെ ഗദ്യം സ്വതന്ത്രമായൊരു ആഭ്യന്തരനയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അന്നുവരെ മലയാളം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു ദാര്‍ശനിക വൈകാരികത അതു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് തീര്‍ത്തും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഗദ്യനിര്‍മ്മിതിയായിരുന്നു അത്. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാര്‍ക്‌സ് പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുത്തുകാരനിലാണ് കൂടുതല്‍ ശരിയായി തീരുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍ സ്‌നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായി അയാളെ മാറ്റുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സൗന്ദര്യസൃഷ്ടി. അത് ഏത് അവാര്‍ഡിനേക്കാളും വലുതാണ്. മലയാളത്തില്‍ ബഷീറിനുശേഷം ഈ സ്‌നേഹം കിട്ടുന്നത് ഒ.വി വിജയനാണ്

1 in stock

Author: എം ചന്ദ്രപ്രകാശ്

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വിജയന്റെ ഗദ്യം സ്വതന്ത്രമായൊരു ആഭ്യന്തരനയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അന്നുവരെ മലയാളം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു ദാര്‍ശനിക വൈകാരികത അതു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് തീര്‍ത്തും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഗദ്യനിര്‍മ്മിതിയായിരുന്നു അത്. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാര്‍ക്‌സ് പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുത്തുകാരനിലാണ് കൂടുതല്‍ ശരിയായി തീരുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍ സ്‌നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായി അയാളെ മാറ്റുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സൗന്ദര്യസൃഷ്ടി. അത് ഏത് അവാര്‍ഡിനേക്കാളും വലുതാണ്. മലയാളത്തില്‍ ബഷീറിനുശേഷം ഈ സ്‌നേഹം കിട്ടുന്നത് ഒ.വി വിജയനാണ്

Weight 0.5 kg
ISBN

9789388343732

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒ വി വിജയൻ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!