പിയുടെ പ്രണയഭാവങ്ങള്‍

70 56

മലയാളഭാഷയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിത്യകാമുകനായ മഹാകവിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവചരിത്രം. പിയുടെ ആത്മകഥകള്‍ക്കിടയിലെ മൗനങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

മലയാളഭാഷയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിത്യകാമുകനായ മഹാകവിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവചരിത്രം. പിയുടെ ആത്മകഥകള്‍ക്കിടയിലെ മൗനങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിയുടെ പ്രണയഭാവങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!