പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേശ്യ

90 72

ബഷീർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ജീവിതസന്ധികൾ അതിസാധാരണമാണ്.

8 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

“ബഷീർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ജീവിതസന്ധികൾ അതിസാധാരണമാണ്. അതിലോലവും സാധാരണവുമായ ജീവിതസന്ധികളിൽനിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അഗാധ സങ്കീർണതകളെ ഒന്നുമറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കഭാവത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. കഥ പറയാനറിയുന്ന ഈ കാഥികൻ”. എം ടി വാസുദേവൻ നായർ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേശ്യ”

Vendor Information