പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ

130 104
Olive Books

ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉതകുംവിധം തയ്യാറാക്കിയ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ. വൈവിധ്യമേറിയതും രുചിയേറിയതുമായ ഈ പാചകങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്ക് നിരവധി രുചികളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനാകും. പച്ചക്കറിവിഭവങ്ങളുടെ രുചിതേടുന്നവരുടെ അടുക്കളയിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ഈ പാചകപുസ്തകം.

9 in stock

Author: റുക്‌സാന ജുറൈദ്, ലാസിമ ജുറൈദ്

ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉതകുംവിധം തയ്യാറാക്കിയ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ. വൈവിധ്യമേറിയതും രുചിയേറിയതുമായ ഈ പാചകങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്ക് നിരവധി രുചികളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനാകും. പച്ചക്കറിവിഭവങ്ങളുടെ രുചിതേടുന്നവരുടെ അടുക്കളയിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ഈ പാചകപുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789387334328

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!