പട്ടിയും പൂച്ചയും ഒരു മൃഗഡോക്ടറും

390 312
Don Books

1995 മുതൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ജോലി ചെയ്ത് ലക്ഷകണക്കിന് മിണ്ടാപ്രാണികളെ ചികിൽസിച്ച ഡോ വിനോദ് കുമാർ തൻ സമ്പാദിച്ച അറിവനുഭവങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അപൂർവ പുസ്തകം.

8 in stock

Author: ഡോ പി ആർ വിനോദ് കുമാർ

1995 മുതൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ജോലി ചെയ്ത് ലക്ഷകണക്കിന് മിണ്ടാപ്രാണികളെ ചികിൽസിച്ച ഡോ വിനോദ് കുമാർ തൻ സമ്പാദിച്ച അറിവനുഭവങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അപൂർവ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പട്ടിയും പൂച്ചയും ഒരു മൃഗഡോക്ടറും”

Vendor Information

  • Store Name: Don Books
  • Vendor: Don Books
  • Address:
  • No ratings found yet!