പവനപര്‍വ്വം

100 80

ഒരു പ്രശസ്ത സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും അനാവൃതമാക്കപ്പെടുന്ന കൃതി. പവനന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിതസഖിയുടെ ഹൃദയസ്​പര്‍ശിയായ ആഖ്യാനം.

Out stock

Out of stock

Author: പാര്‍വ്വതി പവനന്‍

ഒരു പ്രശസ്ത സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും അനാവൃതമാക്കപ്പെടുന്ന കൃതി. പവനന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിതസഖിയുടെ ഹൃദയസ്​പര്‍ശിയായ ആഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പവനപര്‍വ്വം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!