പഴയതും പുതിയതും

110 88

ഒരു ബംഗാളി ഗ്രാമത്തിന്റെ  കഥയിലൂടെ  ബംഗാളി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ  നാള്‍വഴികള്‍ തുറന്നുകാട്ടുന്ന നോവല്‍ ആകര്‍ഷകമായ  ആഖ്യാനശൈലികൊണ്ട്  ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

6 in stock

Author: കെ.ടി.രവിവര്‍മ്മൻ മാസ്റ്റർ

ഒരു ബംഗാളി ഗ്രാമത്തിന്റെ  കഥയിലൂടെ  ബംഗാളി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ  നാള്‍വഴികള്‍ തുറന്നുകാട്ടുന്ന നോവല്‍ ആകര്‍ഷകമായ  ആഖ്യാനശൈലികൊണ്ട്  ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഴയതും പുതിയതും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!