പെരുന്തച്ചനും പിന്മുറക്കാരും

70 56
Mythri Books

നിദ്രാണമായ ശക്തികളെ മനസ്സിലുണർത്തി വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തെ ചൈതന്യവത്താക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഐതിഹ്യത്തിലൊന്നാണ് പെരുന്തച്ചൻ കഥ.

4 in stock

Author: ഡോ. ആശാലത. വി.

നിദ്രാണമായ ശക്തികളെ മനസ്സിലുണർത്തി വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തെ ചൈതന്യവത്താക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഐതിഹ്യത്തിലൊന്നാണ് പെരുന്തച്ചൻ കഥ. മലയാള കവികൾ ഈ കഥയുടെ പൊരുൾ തേടിയതെങ്ങനെയെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പഠനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെരുന്തച്ചനും പിന്മുറക്കാരും”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!