പീറ്റർ പാൻ

75 60

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് പീറ്റര്‍ പാന്‍. ദൂരെ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് അവന്റെ താമസം.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രസാദ് കൊടിഞ്ഞി, സുല്‍ഫി

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് പീറ്റര്‍ പാന്‍. ദൂരെ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് അവന്റെ താമസം. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ എവിടെയും അവന്‍ പറന്നെത്തും. കാണാതാവുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷകനുമാണവന്‍. ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹുക്കാണ് അവന്റെ പ്രധാന ശത്രു. ആരാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹുക്ക്? പീറ്റര്‍ പാന്‍ അവന്റെ കഥകഴിക്കുമോ? അതറിയാന്‍ പീറ്റര്‍ പാനിന്റെ കുസൃതിയും സാഹസികതയും നിറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുരസിക്കൂ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പീറ്റർ പാൻ”

Vendor Information