പിന്‍ഗാമികള്‍

110 88

അധികാരം. ദ്‌ പവര്‍! അതിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ലോകാരംഭം മുതല്‍ ഇന്നോളംവരെ ചരിത്രത്തില്‍ നിണമൊഴുകിയിട്ടുളളത്‌. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഏതു കുതന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം.

Out stock

Out of stock

Author: ഏകലവ്യൻ

അധികാരം. ദ്‌ പവര്‍! അതിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ലോകാരംഭം മുതല്‍ ഇന്നോളംവരെ ചരിത്രത്തില്‍ നിണമൊഴുകിയിട്ടുളളത്‌. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഏതു കുതന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം. ഏത്‌ ഉപായങ്ങളും മെനയാം. വേണ്ടിവന്നാല്‍ ചതിയും വഞ്ചനയും കൊല്ലും കൊലയും നടത്താം. ഇന്ന്‌ അധികാരം കയ്യാളുന്നവന്‍ നാളെ ജയിലില്‍ കിടക്കുന്നു. ഒരു ഫക്കീറിനെപ്പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ലോകം അവനെ വിസ്‌മരിക്കുന്നു- സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുളള മാന്ദാംകുളത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പറയുന്ന നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിന്‍ഗാമികള്‍”

Vendor Information