പൂച്ചക്കുരു

180 144
Manorama Books

വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ മട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കഥാഗതി പെട്ടെന്ന് നാം അതുവരെ കേൾക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പരിചയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാവം പകരുന്നു. തികച്ചും വേറിട്ട നോവൽ എന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാടും ബെന്യാമിനും രേഖപ്പെടുത്തിയ കൃതി.

10 in stock

Author: ആർ ജെ ശാലിനി

വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ മട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കഥാഗതി പെട്ടെന്ന് നാം അതുവരെ കേൾക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പരിചയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാവം പകരുന്നു. തികച്ചും വേറിട്ട നോവൽ എന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാടും ബെന്യാമിനും രേഖപ്പെടുത്തിയ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൂച്ചക്കുരു”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!