പൂങ്കനി പക്ഷി

30 24

പ്രകൃതിയോട് സ്‌നേഹം കുറഞ്ഞുവരുന്ന  ഇക്കാലത്ത് പുത്തന്‍ തലമുറയ്ക്ക് സ്‌നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നാന്‍ പ്രേരണ നല്‍കുന്ന കവിതകളാണിവയില്‍ മിക്കവയും.പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. ഈ സത്യം രാധാമണി ഭാവനാപൂര്‍വ്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

7 in stock

Author: വിളക്കുടി രാധാമണി

പ്രകൃതിയോട് സ്‌നേഹം കുറഞ്ഞുവരുന്ന  ഇക്കാലത്ത് പുത്തന്‍ തലമുറയ്ക്ക് സ്‌നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നാന്‍ പ്രേരണ നല്‍കുന്ന കവിതകളാണിവയില്‍ മിക്കവയും.പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. ഈ സത്യം രാധാമണി ഭാവനാപൂര്‍വ്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൂങ്കനി പക്ഷി”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!