പൊരുൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യപ്രയാണം

250 200
pusthakakada

ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പുസ്തകം’
-സൈമൺ സിനേക്

Out stock

Out of stock

Author: വിക്ടർ ഇ. ഫ്രാങ്ക്ൾ

അഗ്നിപരീക്ഷകളെ തരണം ചെയ്യിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു അതിജീവന സാഹിത്യ കൃതി’

– ദ ന്യൂ യോർക്ക് ടൈംസ്

സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിൽനിന്നും ഉയിർകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വല ക്ലാസ്സിക്കുകളിലൊന്ന്:
ഔഷ്വിറ്റ്സിലും മറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാംപുകളിലും അതിജീവനത്തിനായി വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ൾ സഹിച്ചു തീർത്ത തീവ്രയാതനകളുടെ വിവരണമാണ് പൊരുൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യ പ്രയാണം. ഇന്ന്, പ്രത്യാശയ്ക്കു മുന്നിലർപ്പിക്കുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠ കീർത്തനം നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിത

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊരുൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യപ്രയാണം”

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!