പവര്‍ LED വസ്തുതകളും ഉപയോഗങ്ങളും

25 20

ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ്ങ് ഡയോഡുകളെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പഠനം സാങ്കേതികവികാസത്തിന്റെ ജനോപകാരമുഖം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. ബി പ്രേംലെറ്റ്

ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ്ങ് ഡയോഡുകളെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പഠനം സാങ്കേതികവികാസത്തിന്റെ ജനോപകാരമുഖം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പവര്‍ LED വസ്തുതകളും ഉപയോഗങ്ങളും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!