പ്രാചീന മനുഷ്യൻ

200 160

കവിയും അദ്ധ്യാപകനുമായ
സി.പി. അബൂബക്കറുടെ മൊഴിമാറ്റം

8 in stock

Author: ഹെൻട്രിക്ക് വില്യം വാൻലൂണ്‍

സ്റ്റോറി ഓഫ് മാന്‍കൈന്‍ഡ്, ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ബൈബിള്‍ എന്നീ വിഖ്യാതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ ഹെന്റിക് വില്യം വാന്‍ ലൂണിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതിയുടെ പരിഭാഷ. പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും ഉയര്‍ച്ചയുമടങ്ങിയ ചരിത്രം കുട്ടികള്‍ക്കായി ലളിതവും സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം
വായനക്കാരെയും ആകര്‍ഷിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രാചീന മനുഷ്യൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!